• underfined
  • underfined
  • underfined
  • underfined
  • underfined
1 2 3 4 5
Băng keo vải trắng
Tên sản phẩm : Băng keo vải trắng
: BKV07
Quy cách :

Băng keo vải trắng

4.8cm x 15 y

6 cuộn/cây. 20 cuộn/bao. =>120 cuộn/bao.

Giao hàng miễn phí từ 4 bao trong ngày.

Lượt xem : 3573