• underfined
  • underfined
  • underfined
  • underfined
  • underfined
1 2 3 4 5
Băng keo Mousse Đen
Tên sản phẩm : Băng keo Mousse Đen
: BKX03
Quy cách :

Băng keo Mousse đen.

Quy cách:

     4.8cmx10y có 5 cuộn/cây, 10 cây/bao =>50 cuộn/bao.

     2.4cmx10y có 10 cuộn/cây, 10 cây/bao =>100 cuộn/bao.

     1.2cmx10y có 25 cuộn/cây, 10 cây/bao => 250 cuộn/bao.

Băng keo mousse đen có độ dính cao.

Lượt xem : 4033