• underfined
  • underfined
  • underfined
  • underfined
  • underfined
1 2 3 4 5
Băng keo màu đỏ
Tên sản phẩm : Băng keo màu đỏ
: BKM03
Quy cách :

4.8cm x 80y

Mỗi bao có 20 cây. Mỗi cây có 6 cuộn. Tổng cộng 120 cuộn/bao.

Giao hàng miễn phí trên 4 bao trong Tp.HCM và lân cận.

Lượt xem : 5591