• underfined
  • underfined
  • underfined
  • underfined
  • underfined
1 2 3 4 5
Băng keo in 1 màu
Tên sản phẩm : Băng keo in 1 màu
: BKIN10
Quy cách :

Băng keo in chữ một màu đen:

Không nhận hàng mất niêm phong

7.2cm x 80y số lượng đặt 700 cuộn/lô

7.2cm x 100y số lượng đặt 570 cuộn/ lô

Lượt xem : 3208