• underfined
  • underfined
  • underfined
  • underfined
  • underfined
1 2 3 4 5
Băng keo đục 45mic
Tên sản phẩm : Băng keo đục 45mic
: BKMX04
Quy cách :

4.8cm x 25Y, 4.8cm x 30Y
4.8cm x 46Y, 4.8cm x 70Y
4.8cm x 80Y, 4.8cm x 100Y
6cm x 80Y, 6cm x 100Y
7.2cm x 80Y, 7.2cm x 100Y

Lượt xem : 4708