• underfined
  • underfined
  • underfined
  • underfined
  • underfined
1 2 3 4 5
Băng keo trong
Tên sản phẩm : Băng keo trong
: T4843
Quy cách :

  4.8cm x 25Y, 4.8cm x 30Y
  4.8cm x 46Y, 4.8cm x 70Y
  4.8cm x 80Y, 4.8cm x 100Y
  6cm x 80Y, 6cm x 100Y
  7.2cm x 80Y, 7.2cm x 100Y

Lượt xem : 5530