• underfined
  • underfined
  • underfined
  • underfined
  • underfined
1 2 3 4 5
Băng keo điện NaNo
Tên sản phẩm : Băng keo điện NaNo
: NaNo
Quy cách :

18mm

Lượt xem : 2798

Băng keo điện hiệu NaNo do công ty Băng Keo Hiệp Phát Việt Nam nhập khẩu,phân cuồn đóng gói và phân phối.Sản phẩm có độ dính tốt,dùng để cách điện,với chất liệu là PVC,có tính chất dẻo và dai.

Sản phẩm được công ty Băng keo Hiệp Phát Việt Nam đóng gói mỗi cây là mười cuồn,khổ rộng mỗi cuồn là 18mm.